ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นวก.โสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตน.นักทรัพย์/นักสังคมสงเคราะห์/ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เลขที่โครงการ 66037179289  
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :66017524214)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66027277577      
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 66037338335  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 66037327087  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 66037323270  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 66037323209  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
20 มี.ค. 2566
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลระยอง Update 20 มี่นาคม 2566
20 มี.ค. 2566
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรมนอกเวลา โรงพยาบาลระยอง
19 มี.ค. 2566
ตารางให้บริการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลระยอง ประจำเดือนเมษาย 2566
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”