บทความ
1. โครงการฟันเทียมพระราชทาน

ใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
และใส่รากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปากแก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
2. โครงการเคลือบหลุมร่องฟัน

ให้บริการตรวจฟัน และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฟรี
และบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่สอง แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฟรี
3. คลินิกทันตกรรมนอกเวลา

สำหรับผู้ประกันตน ที่เลือกประกันสังคมกับโรงพยาบาลระยอง รับส่วนลดค่าบริการทันตกรรม 30% สำหรับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

และผู้ประกันตน เบิกจ่ายตรง เบิกต้นสังกัดและผู้ป่วยชำระเงิน สามารถใช้บริการนัดทำฟันนอกเวลาราชการได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราปกติ Money mouth

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ที่ห้องทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร 080-759-9339  หรือ  038-611-104 ต่อ 2060-2061
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”