ติดต่อเรา

เบอร์โทรติดต่อ .... โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง

038-015703

หรือเบอร์มือถือ 094-4814006

ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.

** หมายเหตุ :
 1. การเลื่อนนัดไม่รับเลื่อนทางโทรศัพท์ 
 2. คนไข้ หรือ ญาติคนไข้ที่ต้องการเลื่อนนัด กรุณามาเลื่อนนัด ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”