ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศผลคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 ขยายเวลารับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุและนายช่างเทคนิค
 รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66079633098  
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66079637259  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๒๐๙๙๐๔  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๔๗/๒๕๖๖ เลขที่โครงการ 66089625828  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๔๕/๒๕๖๖ เลขที่โครงการ 66089244379  
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๔๙/๒๕๖๖ เลขที่โครงการ 66099300653  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089153431  
ITA
 ไตรมาส 4 MOIT 19  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
24 ก.ย. 2566
24 กันยายน “วันมหิดล”
12 ก.ย. 2566
รางวัลคลินิกโรคจากการทำงานต้นแบบ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่น (การจัดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน)
12 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการ Advance NCDs Management 2023 and T1DDAR CN
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”