บริจาคอวัยวะ
ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลระยอง

www.facebook.com

เบอร์โทรติดต่อ 038-611104 ต่อ 7011

ข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะ

 1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

 2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ

 3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

 4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา

 5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี

 6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

 1. ติดต่อขอข้อมูลและแบบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลระยอง ชั้น1อาคาร 264 เตียง เบอร์โทรติดต่อ 038-611104 ต่อ7011
 2. กรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ให้ครบถ้วน ชัดเจน
 3. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯจะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
 4. หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯแล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร แจ้งญาติทราบเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของท่าน
 5. กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”