ร่วมสมทบทุน
04 ส.ค. 2564
shell canim
shell
543
ที่นอนกันแผลกดทับ
543
Photo Therapy แบบ Double Photo
ราคา 300,000 บาท
543
เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
ราคา 200,000 บาท
543
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ
ราคา 200,000 บาท
543
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด Incubator
ราคา 550,000 บาท
543
เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
ราคา 55,000 บาท
543
เตียงผู้ป่วยสแตนเลส 3 ไกร์
ราคา 30,000 บาท
543
เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ
ราคา 90,000 บาท
543
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
ราคา 700,0001,200,000 บาท
543
รถเข็นทำหัตถการ
ราคา 30,000 บาท
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”