ติดต่อ-สอบถาม
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 12 อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง 
โทร.038-611104 ต่อ 2410,2411,2424 หรือ 038-612276
แฟ๊กซ์. 038-612276
งานควบคุมและจำหน่าย
อาคารพัสดุและบำรุงรักษา(หลังอาคารจอดรถ) ชั้น 1
โทร.038-611104 ต่อ 2425
งานซ่อมบำรุง
อาคารพัสดุและบำรุงรักษา(หลังอาคารจอดรถ) ชั้น 1
โทร.038-611104 ต่อ 2423 (เวรช่าง) 
โทร.038-611104 ต่อ 2423 (ไฟฟ้า)
งานคลังพัสดุ
อาคารพัสดุและบำรุงรักษา(หลังอาคารจอดรถ) ชั้น 2
โทร.038-611104 ต่อ 2414

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”