การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือก
วิสัยทัศน์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“ให้บริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสอดคล้องกับอาชีวเวชศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย ไม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้”
การแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาสุขภาพทั้งหมดแบบองค์รวม การรักษาทางร่างกายและจิดใจจะไม่ถูกแยกจากกัน เป็นการรักษาบนฐานความคิดที่ว่าทุกสิ่งมีพลังงานที่เรียกว่า ชี่(Qi) ถ้าพลังชี่ถูกปิดกั้นหรือไม่สมดุล ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจอ่อนแอ การแพทย์แผนจีนมีเป้าหมายทำให้ชี่ไหลเวียนสม่ำเสมอ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย กระตุ้นกระบวนการบำบัดตามธรรมชาติสามารถรักษาได้แทบทุกโรค
การแมะหรือตรวจชีพจร
  การแมะหรือการจับชีพจร เป็นวิธีการหนึ่ง เพื่อตรวจอาการทั่วไปของร่างกายว่ามีส่วนใดผิดปกติหรือไม่โดยวัดจากค่าการเต้นของหัวใจ ความเกร็ง ความตึง ความยืดหยุ่นของหนังเส้นเลือด เป็นต้น
การรักษาด้วยสมุนไพรจีน
  การรักษาด้วยสมุนไพรจีนควบคู่กับการรักษาอื่นๆของแพทย์แผนจีน ให้ถูกกับโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

การฝังเข็มรักษาโรค
  เป็นวิธีการรักษาตามศาสตร์การแพทย์จีน โดยใช้เข็มเงินขนาดเล็ก กระตุ้นจุด และเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับภาพวะสมดุลทั้ง หยินและหยางภายในร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด เคล็ดขัดยอก และอาการอักเสบต่างๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลังบันเอว ปวดศีรษะ ไมเกรน วิงเวียน นอนไม่หลับ อาการวัยทอง และการลดน้ำหนักหรือเสริมความงาม นอกจากนี้ยังมีผลต่อการกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต บรรเทาอาการเหน็บชาตามผิวหนัง เสริมระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย
ทุยหนา
  เป็นศาสตร์การนวดรักษาของแพทย์จีน เน้นวิธีการวิเคราะห์และวินิจฉัย เลือกจุดและเส้นลมปราณเพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง ใช้เทคนิคการนวดตามอาการ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระตุ้นการไหลเวียนเลือดลม สลายอาการคั่ง ซื้อการแพทย์แผนจีนเห็นว่า"ถ้าปวดก็คือไม่โล่ง ถ้าโล่งก็จะไม่ปวด"


การแพทย์ทางเลือก
สมาธิบำบัด SKT 
  SKT เป็นตัวย่อมาจากผู้คิดค้น รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำองค์ความรู้ทั้งเรื่องสมาธิ โยคะ ชี่กง การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด ปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยการหาุยใจ และควบคุมประสาทัมผัสทางตาและหู ผสมผสานกัน จนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบำบัด แบบใหม่ ๗ เทคนิค หรือเรียกว่า SKT ๑-๗ ที่ช่วยเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

การบริการสำหรับประชาชน

คลินิกแพทย์แผนจีน  Traditional Chinese medical clinic
การบริการ  
  ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน การรักษาด้วยการฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า การนวดทุยหนา การใช้ยาสมุนไพรจีน การให้คำแนะนำ การตรวจชีพจรหรือการแมะชีพจร โดยทีมแพทย์จีนและแพทย์ฝังเข็ม ที่มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำการรักษาอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ 
วัน-เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทร

คลินิกแพทย์แผนจีน ฝังเข็มในเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 16.30 น.

คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ฝังเข็มในเวลา เวลาให้บริการ
 อังคารและศุกร์  8.30 - 16.30 น.

คลินิกแพทย์แผนจีน ฝังเข็มนอกเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์และพฤหัสบดี  16.30 - 19.30 น.

ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 เบอร์มือถือ 089-8346450 
 เบอร์โทรภายใน 038-611104 ต่อ 2181
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน อาคารรักษาพัฒนาจิตใจ ชั้น ๔
คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ชั้น ๓

ไอดี ลำดับ
23 0 ตรวจสอบสิทธิการรักษาและขั้นตอนการรับบริการได้ที่นี่
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”