การแพทย์แผนไทย
วิสัยทัศน์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“ให้บริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสอดคล้องกับอาชีวเวชศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย ไม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้”

การแพทย์แผนไทย

     การแพทย์แผนไทย ใช้หลักการเรื่องธาตุ ที่เน้นว่า สุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม การแพทย์แผนไทยเชื่อว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุ ๔ ได้แก่ ธาตุดิน เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หัวใจ เป็นต้น ธาตุน้ำ เช่น เลือด เหงื่อ ปัสสาวะ ธาตุลม เป็นพลังงานควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ธาตุไฟ เป็นพลังความร้อนแห่งชีวิต โดยปกติร่างกายจะรักษาสมดุลของธาตุไว้ มนุษย์แต่ละคนมีสัดส่วนธาตุไม่เท่ากัน และมีลักษณะปัจจัยต่างๆ แตกต่างกัน เช่น อายุ ถิ่นที่อยู่ พฤติกรรม เป็นต้น ถ้าร่างกายเสียสมดุลไปจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง

     แพทย์แผนไทยจะนำหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์วินิจฉัย สาเหตุการเกิดโรค เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยแนวทางรักษาทั้ง การนวดรักษา การใช้ยาสมุนไพร การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอด (การอยู่ไฟหลังคลอด) โดยในปัจจุบันมีการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์มาอธิบายและพัฒนาการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการอีกด้วย

การนวดรักษาแบบราชสำนัก (หัตถเวชกรรมแผนไทย)
  เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากการรักษาในราชสำนัก เป็นการกดนวดตามแนวเส้นกล้ามเนื้อ และจุดสัญญาน กระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดน้ำเหลือง และระบบประสาท ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และรักษากลุ่มอาการโรค เช่น ปวดหลังส่วนล่าง หัวไหล่ติด ข้อติด เป็นต้น
การประคบสมุนไพร
  เป็นการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสดกว่า ๑๐ชนิดที่มีสรรพคุณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผิวมะกรูด เหง้าไพลสด ตะไคร้ ใบมะขาม พิมเสน การบูร เป็นต้น ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือด ลดอาการบวมอักเสบ อาการปวดเคล็ดกล้ามเนื้อ
การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (การอยู่ไฟหลังคลอด)
   การฟื้นฟูมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การนวดแบบราชสำนัก การทับหม้อเกลือหน้าท้องเพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น หน้าท้องกระชับ ขับน้ำคาวปลาที่คั่งค้าง ดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพร และอบไอน้ำสมุนไพรฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอด

การอบสมุนไพร
  การอบไอน้ำสมุนไพร กระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือด ลดอาการปวดเคล็ดกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการอักเสบของผิวหนัง ทำให้ระบบการหายใจสะดวกขึ้น บรรเทาอาการไซนัสอักเสบ และ อาการหอบหืด
การรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร
  เป็นการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรตำรับและสมุนไพรเดี่ยว โดยใช้หลักการแพทย์แผนไทยมา บำบัด ฟื้นฟู ส่งเสริม และบรรเทาอาการโรค แพทย์แผนไทยจะนำหลักการวิเคราะห์โรคแบบแพทย์แผนไทย ควบคู่กับวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อการตรวจ วินิจฉัย และคัดกรองอาการ ก่อนการรักษาและจ่ายยา กลุ่มยาที่ใช้ในโรงพยาบาลระยองเป็นยาที่มีมาตรฐานการผลิตถูกหลักคุณภาพและปลอดภัย บัญชียาสมุนไพรของโรงพยาบาลระยอง มีทั้งหมด 35 รายการด้วยกัน ครอบคลุมกลุ่มอาการดังนี้ กลุ่มยาแก้ไข้, ระบบหมุนเวียนโลหิต (แก้ลม),  ระบบทางเดินอาหาร, ระบบการหายใจ, ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ยาบำรุงโลหิต, ยาบำรุงปรับธาตุ, โรคสตรีหรืออาการทางสูตินารีเวชวิทยา 
การบริการสำหรับประชาชน
คลินิกแพทย์แผนไทย Thai traditional medical clinic
การบริการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การรักษาด้วยยาสมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดรักษา การดูแลมารดาหลังตั้งครรภ์ การนวดส่งเสริมสุขภาพ 
โดยทีมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (พนักงานนวด) ที่มีหลักสูตรตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถทำการรักษาอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ 
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระยอง เปิดให้บริการดังนี้

  • คลินิกแพทย์แผนไทยในเวลาราชการ
  • คลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ
  • คลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนานห้องตรวจ ๓ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย
  • คลินิกแพทย์แผนไทย ห้องตรวจ ๓ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลระยองสาขาเนินพระ
วัน-เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทร

คลินิกแพทย์แผนไทยในเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 16.30 น.

คลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ พฤหัสบดี  16.30-19.30 น. 
 อังคาร พุธ ศุกร์  16.30-18.30 น. 
 เสาร์  8.30 - 16.30 น.  (เปิดให้บริการตามปกติ กรกฏาคม 2565)

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 เบอร์มือถือ 089-8346450 
 เบอร์โทรภายใน 038-611104 ต่อ 2180
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
คลินิกแพทย์แผนไทย อาคารรักษาพัฒนาจิตใจ ชั้น ๓

คลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน
 จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 เบอร์โทรภายใน 099-323-3338
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
 ห้องตรวจ ๓ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย

คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระยองสาขาเนินพระ
 พฤหัสบดี  13.00 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
ห้องตรวจ ๓ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลระยองสาขาเนินพระ

ไอดี ลำดับ
22 0 ตรวจสอบสิทธิการรักษาและขั้นตอนการรับบริการได้ที่นี่
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”