บุคลากร
แพทย์หญิงอรอุมา ประสงค์สำเร็จ
ตำแหน่ง : จิตแพทย์ผู้ใหญ่
นายแพทย์พีรพล ภัทรนุธาพร
ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิงจิรภา สุรเบญจวงศ์
ตำแหน่ง : จิตแพทย์ผู้ใหญ่
นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ
ตำแหน่ง : จิตแพทย์ผู้ใหญ่
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”