บริการผู้ป่วยใน

สาขาการพยาบาลอายุรกรร

          หอผู้ป่วยสามัญอายุกรรม จำนวน 4 หอ 
          หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 หอ
          หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi ICU)
          หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง
          งานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU)
          หน่วยไตเทียม

สาขาการพยาบาลศัลยกรรม

           หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 หอ
           หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 3 หอ
           หอผู้ป่วยประกันสังคม
           หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
           หน่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
           งานห้องผู้ป่วยหนักรวม (SICU)

สาขาการพยาบาลสูติกรรม 

           *หอผู้ป่วยสามัญสุูติ-นรีเวชกรรม  :
                  - สูติกรรม : ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทุกระยะ มารดาและทารกหลังคลอดปกติ มารดาและทารกหลังผ่าตัดคลอด  จำนวน 22 เตียง
                  - นรีเวชกรรม : ให้บริการผู้ป่วยนรีเวชกรรมทุกประเภท (รวมทั้งผู้ป่วยนรีเวชกรรมที่มีปัญหาแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ จำนวน 14 เตียง
           *หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 หอ 
                  - ให้บริการมารดา - ทารกหลังคลอด และผู้ป่วยทางนรีเวชกรรม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  จำนวน 20 ห้อง
           *หอผู้ป่วยประกันสังคม 
                  - ให้บริการมารดา-ทารกหลังคลอด และผู้ป่วยทางนรีเวชกรรมไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 5 ห้อง
                  - ให้บริการมารดา-ทารกหลังคลอด และผู้ป่วยทางนรีเวชกรรมไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ที่มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลระยอง  จำนวน 4 ห้อง (8 เตียง)
                  - ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชกรรมที่ให้ยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ห้อง (2 เตียง)

สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม

           หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ 2 หอ 
           งานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”