การบริการสำหรับประชาชน
การบริการ
ให้บริการเจาะ / เก็บสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงให้บริการรับบริจาคโลหิตทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ. สุขุมวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมือง จ. ระยอง 21000

เบอร์ติดต่อ/ช่องทางติดต่อ

ห้องเจาะเลือด
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 6128

ห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 6921-6929

ธนาคารเลือด
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2079-2081
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้งห้องเจาะเลือด
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบริการ 12 ชั้น
ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ตั้งอยู่ชั้น 11 อาคารบริการ 12 ชั้น
ธนาคารเลือด
ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารบริการผู้ป่วยนอก
วันเวลาทำการ

1. ห้องเจาะเลือด

วันราชการ
เวลา 06.30-20.30 น.

วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30-10.00 น. [ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยตามนัดหมายและผู้ป่วยฉุกเฉิน]
 โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 6929

2. ห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในบางรายการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น)
3. ธนาคารเลือด

รับบริจาคโลหิต ภายในโรงพยาบาล

เปิดให้บริการ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และเสาร์
ช่วงเช้า เวลา 08.30-11.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
รับบริจาคโลหิต ภายนอกโรงพยาบาล

รับบริจาคร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง
ใน วันอังคาร และพฤหัสบดี
* การเปิดรับบริจาคโลหิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจความเข้ากันได้ของเลือด, ตรวจหมู่เลือด และ Coombs’ test

วันราชการ : เวลา 08.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”