การบริการสำหรับประชาชน
 การบริการสำหรับประชาชน
งานทันตกรรมโรงพยาบาลระยองเปิดให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมประดิษฐ์ รวมถึงการดูแลรักษาฟันในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผู้ป่วยล้างไต โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ และได้รับคำแนะนำขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้แผนการรักษาเหมาะสมกับสภาวะของผู้ใช้บริการและผลการรักษามีคุณภาพสูงสุด

 โรงพยาบาลระยองแผนกทันตกรรม มีคลินิกให้บริการทางทันตกรรมดังนี้
    - คลินิกทันตกรรมในเวลา
    - คลินิกทันตกรรมนอกเวลา   
ขั้นตอนการขอมารับบริการทางทันตกรรม
 1. สำหรับผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย
  กลุ่มงานทันตกรรมเริ่มเปิดจับบัตรคิวเวลา 07.00 น.
  - เริ่มซักประวัติ เวลา 08.00 น.
  - รอรับการรักษา เวลา 09.00 น. ตามลำดับ
 2. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมาย
  ยืนใบนัดได้ที่ทันตกรรม ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
  รอรับการรักษา ตามเวลานัดหมาย
(หากประสงค์จะเลื่อนนัดหมาย กรุณาติดต่อระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.30 น. ก่อนวันนัดหมาย )


กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลระยอง เปิดระบบจองคิว online 
  สำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
  สำหรับเข้าสู่ระบบจองคิว online คิวพร้อม.com
  เพื่อรับบริการ ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ตามวันและเวลาที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายรักษาโรคเหงือก

ผู้ป่วยที่มีนัดหมายรักษาโรคเหงือกก่อนปี พ.ศ.2563 ให้มารับบริการตรวจประเมินและรับการนัดหมายครั้งใหม่ เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง
เบอร์โทรติดต่อ 038611104 ต่อ 2060, 2061 
หรือสายตรง   0807599339


วัน-เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
คลินิกทันตกรรมในเวลา เวลาให้บริการ

 จันทร์ - ศุกร์  07.00 - 16.30 น.

คลินิกทันตกรรมนอกเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ - ศุกร์    16.30 - 20.30 น. (สำหรับสิทธิประกันสังคม และเบิกจ่ายตรง)
 เสาร์               08.30 - 16.30 น. (สำหรับสิทธิประกันสังคม และเบิกจ่ายตรง)
 อาทิตย์           08.30 - 16.30 น. (สำหรับสิทธิเบิกจ่ายตรงเท่านั้น) 

เบอร์โทรติดต่อ 038611104 ต่อ 2060, 2061 
หรือสายตรง   0807599339

สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลระยอง

ชื่อผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเพจหน่วยงานตนเอง
นางสาวณัฐธิดา ชูจิตร

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”