การบริการสำหรับประชาชน
การบริการสำหรับประชาชน
ให้บริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และบัตรต่างด้าว พิจารณาอนุมัติสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นทะเบียนบัตรทอง, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ, พิมพ์บัตรต่างด้าว, ปรับปรุงสิทธิ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง
วัน-เวลา ที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรจุดบริการ

จ-ศ. เวลา 7.30-19.30 น.
ส. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30

 โทร. 038611104 ต่อ 2053 และ 6106
สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-611104

สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง

  1. ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น (วัน จ-ศ เวลา 07.30-16.30 น.)
  2. ชั้นล่าง ตึก 5 ชั้น ตรงข้ามธนาคารเลือด (วัน จ-ศ เวลา 08.30-19.30 น.) และ (วัน ส. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
ชื่อและเบอร์โทร ผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเว็บเพจหน่วยงาน

น.ส. สุพรรษา ประทุมยศ โทร.038-611104 ต่อ 2138-2139
น.ส. เบญญาภา บุญจันทร์ โทร.038-611104 ต่อ 2138-2139
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”